Skriftlig fråga – Uppföljning av insyn och finansiering för konferensen om Europas framtid – E-004172/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-004172/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Peter Kofod (ID), Laura Huhtasaari (ID), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Robert Roos (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Michiel Hoogeveen (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Eugen Jurzyca (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen