Skriftlig fråga – Uppföljning av frågan om finansieringen av EU:s budget via gemensamma skulder – E-002675/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002675/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen