Skriftlig fråga – Uppdatering av EU-finansieringen till tvivelaktiga integrationsprojekt – E-002431/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002431/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen