Skriftlig fråga – Tillhandahållande till den ukrainska försvarsmakten av militär utrustning – P-001086/2022

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001086/2022
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen