Skriftlig fråga – Skydda de mänskliga rättigheterna för kristna och alla människor i Pakistan mot kränkande blasfemilagar – E-002702/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002702/2023
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
David Lega (PPE), Bert-Jan Ruissen (ECR), Charlie Weimers (ECR), Anja Haga (PPE)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen