Skriftlig fråga – Skydd och säkerhet vid EU:s byråer och den försämrade situationen i Sverige – E-003749/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-003749/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen