Skriftlig fråga – Risker i samband med Turkiets åtkomst till den EU-finansierade superdatorn MareNostrum 5 – E-000052/2024

Fråga för skriftligt besvarande E-000052/2024
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen