Skriftlig fråga – Reglerna för förändrad markanvändning (LULUCF) och deras konsekvenser för nationellt självbestämmande – E-004758/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-004758/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Jessica Stegrud (ECR), Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen