Skriftlig fråga – Rådets ståndpunkt om finansieringen av EU:s budget via gemensamma skulder – E-002676/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002676/2022
till rådet
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen