Skriftlig fråga – Påverkan av EU:s föreslagna ändringar i ELV-direktivet på ägande och bevarande av veteranfordon – E-003431/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-003431/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen