Skriftlig fråga – Övervakningsmekanismer som införts av EU – E-003002/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003002/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen