Skriftlig fråga – Netflix lösning för att hantera de medlemmar av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns personal som vägrar utföra sitt arbete – E-002401/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002401/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Vincenzo Sofo (ECR), Rob Rooken (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen