Skriftlig fråga – Lärdomar som dragits från två årtionden av svenskt utvecklingsbistånd i Afghanistan och förslaget om nästan fyrdubblat EU-stöd till afghaner – E-004304/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-004304/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen