Skriftlig fråga – Lärdomar från det misslyckade frivilliga systemet för omplacering av migranter – E-003503/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003503/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen