Skriftlig fråga – Läget i Nagorno-Karabach återigen spänt, vilket visar sig i ord och handling – E-002078/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002078/2022/rev.1
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Fabio Massimo Castaldo (NI), Gianna Gancia (ID), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Isabel Santos (S&D), Martin Sonneborn (NI), Miriam Lexmann (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Lars Patrick Berg (ECR), Mario Furore (NI), Evin Incir (S&D), Ivan Štefanec (PPE), Costas Mavrides (S&D), Carles Puigdemont i Casamajó (NI), Antoni Comín i Oliveres (NI), Clara Ponsatí Obiols (NI), Eva Kaili (S&D), Tiziana Beghin (NI), Sabrina Pignedoli (NI), Loucas Fourlas (PPE), Carlo Fidanza (ECR), François Alfonsi (Verts/ALE), Chiara Gemma (NI), Dino Giarrusso (NI), Emmanuel Maurel (The Left), Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen