Skriftlig fråga – Kommissionens förlängning av Pakistans GSP+-status – E-005099/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-005099/2021
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen