Skriftlig fråga – Kommer Marocko att ta emot fler återvändande från EU-länder när EU-stödet ökar? – E-003005/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003005/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen