Skriftlig fråga – Irreguljär migration till EU via flyg till Belarus från Irak – E-003967/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-003967/2021/rev.1
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen