Skriftlig fråga – Införlivandet av klimatrisker i skuldhållbarhetsanalysen – E-005239/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-005239/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Eugen Jurzyca (ECR), Charlie Weimers (ECR), Sirpa Pietikäinen (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Assita Kanko (ECR), Geert Bourgeois (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen