Skriftlig fråga – Hedrandet i Hongkong av årsdagen för massakern på Himmelska fridens torg – E-002233/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002233/2022/rev.1
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen