Skriftlig fråga – Förvärv av ny bostad för chefen för EU:s delegation vid FN i New York – E-002231/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002231/2022
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen