Skriftlig fråga – Förtydligande av kommentarer med antydan om att ytterligare tio länder skulle kunna ansluta sig till EU före 2030 – E-002779/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002779/2023
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen