Skriftlig fråga – Formellt möte mellan den iranska oppositionen och ledarna för EU:s institutioner – E-000949/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-000949/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen