Skriftlig fråga – Förlängning av tillämpningsperioden för förordningen om EU:s digitala covidintyg – E-000491/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-000491/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Jaak Madison (ID), Filip De Man (ID), Laura Huhtasaari (ID), Virginie Joron (ID), Roman Haider (ID), Gunnar Beck (ID), Hermann Tertsch (ECR), Jean-Paul Garraud (ID), Susanna Ceccardi (ID), Angel Dzhambazki (ECR), Charlie Weimers (ECR), Nicolaus Fest (ID)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen