Skriftlig fråga – Finlands riksdag säger nej till EU:s socialfond för klimatåtgärder – E-005437/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-005437/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen