Skriftlig fråga – EU:s utvecklingsstöd till icke samarbetsvilliga skattejurisdiktioner – E-000571/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-000571/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Gunnar Beck (ID), Roman Haider (ID), Bernhard Zimniok (ID), Valentino Grant (ID), Charlie Weimers (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Hélène Laporte (ID)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen