Skriftlig fråga – EU:s socialfond för klimatåtgärder är en dålig deal för Sverige – E-005436/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-005436/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen