Skriftlig fråga – EU:s insatser för att hantera migrationsströmmarna från Afghanistan – E-004577/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-004577/2021
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen