Skriftlig fråga – EU:s finansiering av det islamiska universitetet i Gaza – E-002677/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-002677/2022/rev.1
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen