Skriftlig fråga – EU:s åtagande att vidarebosätta 40 000 afghaner – E-000496/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-000496/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen