Skriftlig fråga – EU sätter käppar i hjulen för svensk brottsbekämpning – P-002430/2023

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-002430/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen