Skriftlig fråga – EU-medel till organisationer kopplade till Muslimska brödraskapet – E-000495/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-000495/2022/rev.1
till rådet
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen