Skriftlig fråga – EU-finansiering av hinder, staket eller andra fysiska strukturer för gränsskydd, såsom murar: uppföljningsfråga – E-000613/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-000613/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen