Skriftlig fråga – EU-finansierade och EU-utbildade soldater som våldtar och plundrar under rysk ledning i Afrika – E-000324/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-000324/2022
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen