Skriftlig fråga – Det allmänna preferenssystemet plus (GSP plus) och Pakistans nya blasfemilag – E-000224/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-000224/2023/rev.1
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Peter van Dalen (PPE), Joachim Kuhs (ID), Miriam Lexmann (PPE), Charlie Weimers (ECR), György Hölvényi (PPE), Petras Auštrevičius (Renew), Carlo Fidanza (ECR), Bart Groothuis (Renew), Bert-Jan Ruissen (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen