Skriftlig fråga – Den sociala klimatfonden: avsaknad av en separat konsekvensbedömning – offentligt samråd under julledigheten – E-005495/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-005495/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen