Skriftlig fråga – Brott mot de mänskliga rättigheterna i Kuba och fallet med pastor Lorenzo Rosales Fajardo – E-001931/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-001931/2022
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Carlo Fidanza (ECR), Jens Gieseke (PPE), Hermann Tertsch (ECR), Charlie Weimers (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Giuseppe Milazzo (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen