Skriftlig fråga – Bristfällig tillgång till information om beslutsunderlag – E-001927/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-001927/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen