Skriftlig fråga – Avskräckande effekt genom att förlägga asylhandläggning och mottagande till tredjeländer – E-001984/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-001984/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Beata Kempa (ECR), Ladislav Ilčić (ECR), Hermann Tertsch (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Robert Roos (ECR), Carlo Fidanza (ECR), Rob Rooken (ECR), Anna Zalewska (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen