Skriftlig fråga – Avloppsdirektivet medför stora kostnader för Sveriges kommuner i ett redan utsatt ekonomiskt läge – E-003887/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003887/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen