Skriftlig fråga – Att underlätta privat finansiering av kärnfusionsprojekt – E-001306/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-001306/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Johan Nissinen (ECR), Michiel Hoogeveen (ECR), Franc Bogovič (PPE), Anna Zalewska (ECR), Ladislav Ilčić (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Evžen Tošenovský (ECR), Alexandr Vondra (ECR), Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen