Skriftlig fråga – Ärende: Utbredd korruption i Afghanistan och kommissionens förslag att fyrdubbla EU:s bistånd till Afghanistan efter att talibanerna utropat Islamiska emiratet – E-003970/2021

Fråga för skriftligt besvarande E-003970/2021
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen