Skriftlig fråga – Arbetstidsdirektivet, dygnspassen och EU-kommissionens nya krav på Sverige – P-001653/2023

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-001653/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen