Skriftlig fråga – Är EU:s kampanjer för att stoppa olaglig migration så effektiva som de skulle kunna vara? – E-003006/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003006/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen