Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024

Läs mer

Fråga för skriftligt besvarande E-000053/2024
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen