Skriftlig fråga – Alternativ till införandet av tre nya EU-skatter den 1 januari 2023 – E-003003/2022

Fråga för skriftligt besvarande E-003003/2022
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Charlie Weimers (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen