MOTION FOR A RESOLUTION on Russia’s escalation of its war of aggression against Ukraine – B9-0446/2022

MOTION FOR A RESOLUTION
to wind up the debate on the statements by the Council and the Commission
pursuant to Rule 132(2) of the Rules of Procedure
on Russia’s escalation of its war of aggression against Ukraine
(2022/2851(RSP))
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Charlie Weimers, Tomasz Piotr Poręba, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Zbigniew Kuźmiuk, Kosma Złotowski, Alexandr Vondra, Andżelika Anna Możdżanowska, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Roberts Zīle, Carlo Fidanza, Joachim Stanisław Brudziński, Patryk Jaki, Veronika Vrecionová, Beata Szydło, Beata Mazurek, Valdemar Tomaševski
on behalf of the ECR Group

Source : © European Union, 2022 – EP

Rulla till toppen