Svar på en skriftlig fråga

Svar på en skriftlig fråga – Förtydligande av ett uttalande från kommissionen om att murar vid gränserna inte kan hindra asylsökande från att ta sig in på EU:s territorium – E-003511/2021(ASW)

Se frågor : E-003511/2021 Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Svar på en skriftlig fråga – Förtydligande av ett uttalande från kommissionen om att murar vid gränserna inte kan hindra asylsökande från att ta sig in på EU:s territorium – E-003511/2021(ASW) Läs mer »

Rulla till toppen