Skriftlig fråga

Skriftlig fråga – Uppmaning till kommissionen om en förklaring till följd av en subvention som kommissionen beviljat en islamistisk organisation som den förnekade att den gav finansiellt stöd – P-000262/2024

​Läs mer Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-000262/2024till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenMarie Dauchy (ID), Gunnar Beck (ID), Catherine Griset (ID), Annika Bruna (ID), France Jamet (ID), André Rougé (ID), Ladislav Ilčić (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Eric Minardi (ID), Hermann Tertsch (ECR), Dominique Bilde (ID), Charlie Weimers (ECR), Aurélia Beigneux (ID), Nicolaus Fest (ID), Jorge Buxadé […]

Skriftlig fråga – Uppmaning till kommissionen om en förklaring till följd av en subvention som kommissionen beviljat en islamistisk organisation som den förnekade att den gav finansiellt stöd – P-000262/2024 Läs mer »

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024

Fråga för skriftligt besvarande E-000053/2024till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenCharlie Weimers (ECR) Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024 Läs mer »

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024

​Läs mer Fråga för skriftligt besvarande E-000053/2024till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenCharlie Weimers (ECR) Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Skriftlig fråga – Är 17 miljarder euro för ett system för batteribaserad ellagring en optimal användning av EU:s skattebetalares pengar? – E-000053/2024 Läs mer »

Skriftlig fråga – Azerbajdzjans angrepp mot Stepanakert – E-002783/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002783/2023till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitikArtikel 138 i arbetsordningenNathalie Loiseau (Renew), Petras Auštrevičius (Renew), Ilana Cicurel (Renew), Stéphanie Yon-Courtin (Renew), Stéphane Bijoux (Renew), Hilde Vautmans (Renew), Klemen Grošelj (Renew), François-Xavier Bellamy (PPE), François Alfonsi (Verts/ALE), Lars Patrick Berg (ECR), Sylvie Brunet (Renew), Anja Haga (PPE),

Skriftlig fråga – Azerbajdzjans angrepp mot Stepanakert – E-002783/2023 Läs mer »

Skriftlig fråga – Svensk medborgare gisslan i Iran i över 500 dagar – E-002571/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002571/2023/rev.1till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitikArtikel 138 i arbetsordningenAbir Al-Sahlani (Renew), Olivier Chastel (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Emma Wiesner (Renew), Salima Yenbou (Renew), Karen Melchior (Renew), Charlie Weimers (ECR), Johan Nissinen (ECR), Katalin Cseh (Renew), Bart Groothuis (Renew), Samira Rafaela (Renew), Petras Auštrevičius (Renew) Källa

Skriftlig fråga – Svensk medborgare gisslan i Iran i över 500 dagar – E-002571/2023 Läs mer »

Rulla till toppen