GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen – RC-B9-0560/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0560/2021 (Verts/ALE)B9-0561/2021 (S&D)B9-0562/2021 (PPE)B9-0563/2021 (Renew)B9-0567/2021 (ECR)om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen(2021/2982(RSP))Michael Gahler, Andrius Kubilius, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, […]

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagner-gruppen – RC-B9-0560/2021 Läs mer »